Skatteudvalget - Høring over ikrafttrædelsesbekendtgørelse og ny inddrivelsesbekendtgørelse i anledning af idriftsættelse af Et Fælles Inddrivelsessystem (EFI) - sagsnr. 2013-1781

Print Print
25-06-2013
Læs høringssvar her

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2013/2013-1781 Skatteudvalget.aspx - d. 24-09-2020.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.