Skatteudvalget - Høring over ikrafttrædelsesbekendtgørelse og ny inddrivelsesbekendtgørelse i anledning af idriftsættelse af Et Fælles Inddrivelsessystem (EFI) - sagsnr. 2013-1781

Print Print
25-06-2013
Læs høringssvar her