Høring over udkast til bekendtgørelse om mobile offshoreanlæg mv., konstruktion, indretning og udstyr, bekendtgørelse om faste offshoreanlægs og rørledningers konstruktion, indretning og udstyr og bekendtgørelse om indretning mv. af visse produkter - sagsnr. 2013-1767

Print Print
13-06-2013
Læs høringssvar her.

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2013/2013-1767 lovudvalget.aspx - d. 03-03-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.