Lovudvalget - Høring vedrørende tillladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret majs MON89034x1507xNK603 i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1829/2003 - sagsnr. 2013-1753

Print Print
31-05-2013
Læs høringssvar her

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2013/2013-1753 Lovudvalget.aspx - d. 06-07-2020.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.