Procesretsudvalget - Høring over forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1346/2000 om konkurs KOM (2012) 744 endelig - sagsnr. 2013-1742

Print Print
25-06-2013
Læs høringssvar her