Lovudvalget - Høring over forslag til bekendtgørelse om beregning af det årlige abonnement i henhold til § 80, stk. 3, i lov om betalingstjenester - sagsnr. 2013-1690

Print Print
29-05-2013
Læs høringssvar her