Lovudvalget - Høring over forslag til ændringer af forordning (EF) nr. 669/2009 (bilag I) om intensiveret offentlig kontrol af visse ikke-animalske fødevarer og foderstoffer - sagsnr. 2013-1653

Print Print
22-05-2013
Læs høringssvar her