Lovudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om særlige betingelser for godkendelse af udbud af erhvervsrettede videregående uddannelser - sagsnr. 2013-1634

Print Print
21-05-2013
Læs høringssvar her