Lovudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om uddannelse af erhvervsmæssige brugere af plantebeskyttelsesmidler og om uddannelse af ansatte hos forhandlere af plantebeskyttelsesmidler - sagsnr. 2013-1632

Print Print
21-05-2013
Læs høringssvar her