Lovudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ændring af bilag 2 til miljømålsloven om indholdet af vandplanen og om indholdet af indsatsprogrammet mv. - sagsnr. 2013-1583

Print Print
17-05-2013
Læs høringssvar her