Lovudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om ikrafttræden af paragraf 1, nr. 9 i lov nr. 358 af 9. april 2013 - Ophævelse af tilslutningspligt til fællesantenneanlæg - sagsnr. 2013-1577

Print Print
17-05-2013
Læs høringssvar her