Lovudvalget - Høring over udkast til vejledning til ny bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri - sagsnr. 2013-1566

Print Print
30-05-2013
Læs høringssvar her