Skatteudvalget høring over udkast til bekendtgørelse til opkrævningsloven og udkast til ændring af bekendtgørelse om indberetningspligter m.v. efter skattekontrolloven sagsnr. 2013-1565

Print Print
10-06-2013
Læs høringssvar her.