Lovudvalget - Høring over Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om dyresundhed (dyresundhedsloven) - sagsnr. 2013-1559

Print Print
14-05-2013
Læs høringssvar her