Lovudvalget - Høring over ændring af bekendtgørelse nr. 1084 af 14. september 2007 om urimelig markedsføring i forbrugerforhold - sagsnr. 2013-1557

Print Print
16-05-2013
Læs høringssvar her