ing over udkast til forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, lov om afgift af lønsum m.v., kulbrinteskatteloven og forskellige andre love sagsnr. 2013-1556

Print Print
10-06-2013
Læs høringssvar her.