Skatteudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af affalds- og råstofafgiftsloven, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov om afgift af elektricitet, momsloven og forskellige andre love - sagsnr. 2013-1555

Print Print
27-05-2013
Læs høringssvar her