Skatteudvalget - Høring over forslag til lov om ophævelse af lov om afgift af mineralvand mv. og om ændring af øl og vinafgiftsloven og forskellige andre love - sagsnr. 2013-1554

Print Print
27-05-2013
Læs høringssvar her

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2013/2013-1554 Skatteudvalget.aspx - d. 26-02-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.