Lovudvalget - Høring over udkast til vejledning om kommunale klimatilpasningsplaner og kommunale klimalokalplaner som opfølgning på økonomiaftalen for 2013 - sagsnr. 2013-154

Print Print
21-01-2013
Læs høringssvar her