Lovudvalget - Høring over forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang indenfor sundhedsvæsnet - sagsnr. 2013-1504

Print Print
14-05-2013
Læs høringssvar her