Strafferetsudvalget - Høring over udkast til forslag til ændring af forsvarsloven - sagsnr. 2013-146

Print Print
14-01-2013
Læs høringssvar her