Strafferetsudvalget - Høring - forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og flere andre love (styrket indsats over for økonomisk kriminalitet) - j.nr. 2012-731-0018 - sagsnr. 2013-145

Print Print
06-02-2013
Læs høringssvar her

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2013/2013-145 Strafferetsudvalget.aspx - d. 24-10-2020.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.