Strafferetsudvalget - Høring - forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og flere andre love (styrket indsats over for økonomisk kriminalitet) - j.nr. 2012-731-0018 - sagsnr. 2013-145

Print Print
06-02-2013
Læs høringssvar her