Lovudvalget - Høring over lovforslag om lejeres mulighed for nettoafregning af og afgiftsfritagelse for elektricitet fremstillet på vedvarende energi-anlæg - sagsnr. 2013-1411

Print Print
08-05-2013
Læs høringssvar her