Skatteudvalget - Høring vedrørende dele af lovforslag nr. L 212 fremsat af skatteministeren den 24. april 2013 - Lov om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre lov (Klagestruktur) - sagsnr. 2013-1392

Print Print
02-05-2013
Læs høringssvar her