Lovudvalget - Høring over udkast til bekendsgørelse om økologisk produktudvikling og innovation i fødevaresektoren - sagsnr. 2013-1350

Print Print
03-07-2013
Læs høringssvar her.

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2013/2013-1350 Lovudvalget.aspx - d. 19-09-2018.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.