Lovudvalget - Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse nr. 1454 af 20. december 2012 om godkendelse af listevirksomhed - sagsnr. 2013-1349

Print Print
24-04-2013
Læs høringssvar her