Skatteudvalget - Høring over udkast til ny bekendtgørelse om oplysnings- og dokumentationspligt for investeringsinstitutter med minimumsbeskatning - sagsnr. 2013-1328

Print Print
22-05-2013
Læs høringssvar her

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2013/2013-1328 Skatteudvalget.aspx - d. 16-07-2019.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.