Skatteudvalget - Høring over udkast til ny bekendtgørelse om oplysnings- og dokumentationspligt for investeringsinstitutter med minimumsbeskatning - sagsnr. 2013-1328

Print Print
22-05-2013
Læs høringssvar her