Lovudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om ansøgning om støtte fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse - sagnsr. 2013-1316

Print Print
23-04-2013
Læs høringssvar her

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2013/2013-1316 Lovudvalget.aspx - d. 25-11-2020.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.