Strafferetsudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om behandling af oplysninger i Det Centrale Fingeraftryksregister til brug for straffesager - sagsnr. 2013-1315

Print Print
25-04-2013
Læs høringssvar her

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2013/2013-1315 Strafferetsudvalget.aspx - d. 26-01-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.