Strafferetsudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om behandling af oplysninger i Det Centrale Fingeraftryksregister til brug for straffesager - sagsnr. 2013-1315

Print Print
25-04-2013
Læs høringssvar her