Lovudvalget - Høring over udkast til ny bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af BSE hos kvæg - sagsnr. 2013-1314

Print Print
23-04-2013
Læs høringssvar her

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2013/2013-1314 Lovudvalget.aspx - d. 10-07-2020.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.