Lovudvalget - Høring over udkast til ny bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af BSE hos kvæg - sagsnr. 2013-1314

Print Print
23-04-2013
Læs høringssvar her