Lovudvalget - Høring over udkast til Kommissionsforordning vedrørende afvisning af sundhedsanprisninger, jf. forordning nr. 1924/2006/EF om ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer - sagsnr. 2013-1267

Print Print
17-04-2013
Læs høringssvar her