Lovudvalget - Høring over forlængelse og udvidelse af den eksisterende tilladelse til markedsføring af fødevarer og foder, der indeholder eller er fremstillet af genetisk modificeret raps Ms8, Rf3 og Ms8 x Rf3 mv. - sagsnr. 2013-1266

Print Print
17-04-2013
Læs høringssvar her