Lovudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om pant på og indsamling mv. af emballager til visse drikkevarer (pantbekendtgørelsen) - sagsnr. 2013-1265

Print Print
31-05-2013
Læs høringssvar her