Strafferetsudvalget - Høring over forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold mv. - sagsnr. 2013-1246

Print Print
22-04-2013
Læs høringssvar her