Lovudvalget - Høring over ændring af husdyrgødningsbekendtgørelsen (ændrede omregningsfaktorer for mink og nye regler for undtagelsesbrug mv.) - sagsnr. 2013-1217

Print Print
13-05-2013
Læs høringssvar her