Skatteudvalget - Høring over udkast til ny feltlåsningsbekendtgørelse, årsopgørelsesbekendtgørelse, ikrafttrædelsesbekendtgørelse samt bekendtgørelse om en kort ligningsfrist - sagsnr. 2013-1206

Print Print
06-05-2013
Læs høringssvar her