Lovudvalget - Høring over bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter enkeltbetalingsordningen - sagsnr. 2013-1

Print Print
04-01-2013
Læs høringssvar her

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2013/2013-1 Lovudvalget.aspx - d. 27-02-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.