Strafferetsudvalget - Høring over forslag til lov om kriminalpræventive sociale indsatser - sagsnr. 2012-4215

Print Print
04-01-2013
Læs høringssvar her