Strafferetsudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven (bedre beskyttelse af ofre for menneskehandel og ret til fortsat ophold for voldsramte ægtefællesammenførte) - sagsnr. 2012-4213

Print Print
04-01-2013
Læs høringssvar her