Strafferetsudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, våbenloven, udleveringsloven samt lov om udlevering af lovovertrædere til Finland, Island mv. - sagsnr. 2012-4212

Print Print
04-01-2013
Læs høringssvar her