Strafferetsudvalget - Høring over udkast til lovforslag om ændring af udlændingeloven (overdragelse af en del af politiets sagsbehandling i den indledende fase af asylprocessen til Udlændingestyrelsen) - sagsnr. 2012-4209

Print Print
04-01-2013
Læs høringssvar her