Strafferetsudvalget - Høring over udkast til lovforslag om ændring af straffeloven, lov om fuldbyrdelse af straf mv. og lov om statens uddannelsesstørre (udvidet mulighed for prøveløsladelse, fodlænkeafsoning mv.) - sagsnr. 2012-4208

Print Print
04-01-2013
Læs høringssvar her

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2013/2012-4208 Strafferetsudvalget.aspx - d. 27-02-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.