Strafferetsudvalget - Høring over udkast til lovforslag om ændring af straffeloven, lov om fuldbyrdelse af straf mv. og lov om statens uddannelsesstørre (udvidet mulighed for prøveløsladelse, fodlænkeafsoning mv.) - sagsnr. 2012-4208

Print Print
04-01-2013
Læs høringssvar her