Strafferetsudvalget - Høring over udkast til lov om ændring af straffeloven, udlændingeloven og lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning (styrket indsats mod tvang i forbindelse med ægteskab og religiøse vielser) - sagsnr. 2012-4191

Print Print
04-01-2013
Læs høringssvar her

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2013/2012-4191 Strafferetsudvalget.aspx - d. 10-07-2020.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.