Strafferetsudvalget - Høring over udkast til lov om ændring af straffeloven, udlændingeloven og lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning (styrket indsats mod tvang i forbindelse med ægteskab og religiøse vielser) - sagsnr. 2012-4191

Print Print
04-01-2013
Læs høringssvar her