Lovudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udlejning af almene boliger mv. - sagsnr. 2012-4190

Print Print
08-01-2013
Læs høringssvar her